16

BURUNDI

Value

50 Francs / Amafranga

Issued by

Banque de la République du Burundi / Ibanki ya Republika y'Uburundi

Date

1965 & 1966 (1966)

Revalidation

Overprint on BURUNDI P-11


Bujumbura

 Arms

16a

01.05.1965 & 31.12.1965


16a

01.05.1965 & 31.12.1965


16b

01.07.1966


BACK TO BURUNDI BACK TO AFRICA BACK TO INDEX