50

BURUNDI

Value

500 Francs / Amafaranga

Issued by

Banque de la République du Burundi / Ibanki ya Republika y'Uburundi

Date

2015 & 2018


Crocodile, arms, flag, coffee branch

Outline of Burundi, boat on Lake Tanganiyka

50

15.01.2015


50

04.07.2018*
* not listed in catalog


BACK TO BURUNDI BACK TO AFRICA BACK TO INDEX