51

BURUNDI

Value

1.000 Francs / Amafaranga

Issued by

Banque de la République du Burundi / Ibanki ya Republika y'Uburundi

Date

2015 & 2021


Bird, arms, flag, cattle

Outline of Burundi, banana trees

51

15.01.2015


51

09.08.2021*
* not listed in catalog


BACK TO BURUNDI BACK TO AFRICA BACK TO INDEX