53

BURUNDI

Value

5.000 Francs / Amafaranga

Issued by

Banque de la République du Burundi / Ibanki ya Republika y'Uburundi

Date

2015 & 2018


Buffalo, arms, flag, dancers with drums

Outline of Burundi, landscape

53

15.01.2015


53

04.07.2018*
* not listed in catalog


BACK TO BURUNDI BACK TO AFRICA BACK TO INDEX