30

RWANDA

Value

500 Francs / Amafaranga

Issued by

Banque Nationale du Rwanda / Banki Nasiyonali y'u Rwanda / National Bank of Rwanda

Date

01.07.2004


 National Bank of Rwanda building, Kigali

 Tea harvest


BACK TO RWANDA BACK TO AFRICA BACK TO INDEX