31

RWANDA

Value

1.000 Francs / Amafaranga

Issued by

Banque Nationale du Rwanda / Banki Nasiyonali y'u Rwanda / National Bank of Rwanda

Date

01.07.2004


 National Museum of Rwanda, Butare

 Golden monkey, Volcanoes National Park


BACK TO RWANDA BACK TO AFRICA BACK TO INDEX