181

HONG KONG

Value

5 Dollars

Issued by

Hongkong & Shanghai Banking Corporation

Date

1959-1975

Printer

Bradbury Wilkinson, New Malden


 Woman

 Hong Kong & Shanghai Banking Corporation building

181a

02.05.1959 - 29.06.1960


181a

02.05.1959 - 29.06.1960 / 12.02.1960


181a

02.05.1959 - 29.06.1960


181b

01.05.1963


181c

01.05.1964 - 27.03.1969 / 01.02.1965


181c

01.05.1964 - 27.03.1969 / 31.07.1967


181c

01.05.1964 - 27.03.1969 / 20.03.1968


181c

01.05.1964 - 27.03.1969 / 27.03.1969


181d

01.04.1970 - 18.03.1971


181d

01.04.1970 - 18.03.1971


181e

13.03.1972 & 31.10.1972


181e

13.03.1972 & 31.10.1972


181f

31.10.1973 & 31.03.1975


181f

31.10.1973 & 31.03.1975


BACK TO HONG KONG BACK TO ASIA BACK TO INDEX