182

HONG KONG

Value

10 Dollars

Issued by

Hongkong & Shanghai Banking Corporation

Date

1959-1983

Printer

Bradbury Wilkinson, New Malden


Ceres, arms

 Hong Kong & Shanghai Banking Corporation building

182a

21.05.1959 - 01.09.1962


182b

01.05.1963 & 01.09.1963


182c

01.05.1964 & 01.09.1964


182c

01.05.1964 & 01.09.1964


182d

01.10.1964


182e

01.02.1965, 01.08.1966 & 31.07.1967


182e

01.02.1965, 01.08.1966 & 31.07.1967


182e

01.02.1965, 01.08.1966 & 31.07.1967


182f

20.03.1968, 23.11.1968 & 27.03.1969


182f

20.03.1968, 23.11.1968 & 27.03.1969


182f

20.03.1968, 23.11.1968 & 27.03.1969


182g

01.04.1970 - 31.03.1976 / 01.04.1970


182g

01.04.1970 - 31.03.1976 / 18.03.1971


182g

01.04.1970 - 31.03.1976 / 31.10.1973


182h

31.03.1977, 31.03.1978 & 31.03.1979


182h

31.03.1977, 31.03.1978 & 31.03.1979


182h

31.03.1977, 31.03.1978 & 31.03.1979


182i

31.03.1980 & 31.03.1981


182i

31.03.1980 & 31.03.1981


182j

31.03.1982 & 31.03.1983


182j

31.03.1982 & 31.03.1983


BACK TO HONG KONG BACK TO ASIA BACK TO INDEX