183

HONG KONG

Value

100 Dollars

Issued by

Hongkong & Shanghai Banking Corporation

Date

1959-1972

Printer

Bradbury Wilkinson, New Malden


 Woman

 Hong Kong & Shanghai Banking Corporation building

183a

12.08.1959 - 01.10.1964


183a

12.08.1959 - 01.10.1964 / 12.02.1960


183a

12.08.1959 - 01.10.1964 / 01.09.1962


183a

12.08.1959 - 01.10.1964 / 01.09.1963


183a

12.08.1959 - 01.10.1964


183b

01.02.1965 - 01.03.1969


183b

01.02.1965 - 01.03.1969 / 01.08.1966


183b

01.02.1965 - 01.03.1969 / 31.07.1967


183b

01.02.1965 - 27.03.1969


183c

01.04.1970, 18.03.1971 & 13.03.1972


183c

01.04.1970, 18.03.1971 & 13.03.1972


183c

01.04.1970, 18.03.1971 & 13.03.1972


BACK TO HONG KONG BACK TO ASIA BACK TO INDEX