193

HONG KONG

Value

50 Dollars

Issued by

Hongkong & Shanghai Banking Corporation

Date

1985-1992

Printer

Thomas de la Rue, London


 Arms

 Lions, New Hong Kong & Shanghai Banking Corporation building

193a

01.01.1985, 01.01.1986 & 01.01.1987


193a

01.01.1985, 01.01.1986 & 01.01.1987


193b

01.01.1988


193c

01.01.1989, 01.01.1990, 01.01.1991 & 01.01.1992


193c

01.01.1989, 01.01.1990, 01.01.1991 & 01.01.1992


193c

01.01.1989, 01.01.1990, 01.01.1991 & 01.01.1992


193c

01.01.1989, 01.01.1990, 01.01.1991 & 01.01.1992


BACK TO HONG KONG BACK TO ASIA BACK TO INDEX