195

HONG KONG

Value

500 Dollars

Issued by

Hongkong & Shanghai Banking Corporation

Date

1987-1992

Printer

Thomas de la Rue, London


 Arms

 Lions, New Hong Kong & Shanghai Banking Corporation building

195a

01.01.1987


195c

01.01.1989, 01.01.1990, 01.01.1991 & 01.01.1992


195c

01.01.1989, 01.01.1990, 01.01.1991 & 01.01.1992


195c

01.01.1989, 01.01.1990, 01.01.1991 & 01.01.1992


195b

01.01.1988


BACK TO HONG KONG BACK TO ASIA BACK TO INDEX