201

HONG KONG

Value

20 Hongkong Dollars

Issued by

Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited

Date

1993-2002

Printer

Thomas de la Rue, London


 Lion

 Lions, New Hong Kong & Shanghai Banking Corporation building, clock tower, ferry

201a

01.01.1993 & 01.01.1994


201a

01.01.1993 & 01.01.1994


201b

01.01.1995 & 01.01.1996


201b

01.01.1995 & 01.01.1996


201c

01.01.1997 & 01.07.1997


201c

01.01.1997 & 01.07.1997


201d

01.01.1998, 01.01.1999, 01.01.2000, 01.01.2001 & 01.01.2002


201d

01.01.1998, 01.01.1999, 01.01.2000, 01.01.2001 & 01.01.2002


201d

01.01.1998, 01.01.1999, 01.01.2000, 01.01.2001 & 01.01.2002


201d

01.01.1998, 01.01.1999, 01.01.2000, 01.01.2001 & 01.01.2002


201d

01.01.1998, 01.01.1999, 01.01.2000, 01.01.2001 & 01.01.2002


BACK TO HONG KONG BACK TO ASIA BACK TO INDEX