205

HONG KONG

Value

1.000 Hongkong Dollars

Issued by

Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited

Date

1993-1999


 Lion

 Lions, New Hong Kong & Shanghai Banking Corporation building

205a

01.01.1993, [01.01.1994]* & 01.01.1995
* not existing


205b

01.01.1997 & 01.07.1997


205c

[01.01.1998]* & 01.01.1999
* not existing


BACK TO HONG KONG BACK TO ASIA BACK TO INDEX