UZBEKISTAN - RepublicCONTENT

GOVERNMENT
43 - NL (1993) "Ruble Control Coupon" Issue
O'ZBEKISTON DAVLAT BANKI
61 - 72 1992 "Arms" So'm Issue
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI
73 - NEW 1994-2019 Issue

 


GOVERNMENT

ND (1993) "Ruble Control Coupon" Issue

35 Coupons
35 Coupons

P-43
a b c d

35 Coupons
35 Coupons

P-44
a b c d

35 Coupons
35 Coupons

P-45
a b c d

50 Coupons
50 Rubles
50 Rubles

P-46
a(1) a(2) a(3)
b

100 Coupons
100 Rubles

P-47
a b

100 Coupons
100 Coupons

P-48
a b

100 Coupons
100 Coupons

P-49
a b

150 Coupons
150 Rubles

P-50
a b

200 Coupons
200 Rubles

P-51
a(1) a(2) a(3)
b

350 Coupons
350 Coupons  

P-NL
a(1) a(2)
b

500 Coupons
500 Rubles
500 Coupons
500 Rubles

P-NL
a(1) a(2) a(3) a(4) a(5)
b

1.000 Coupons
1.000 Coupons

P-NL
a(1) a(2)
b

2.000 Coupons
2.000 Coupon

P-58
a(1) a(2) a(3)
b

3.000 Coupons

P-NL
a(1) a(2)
b

5.000 Coupons

P-NL
a b


ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ БАНКИ
O'ZBEKISTON DAVLAT BANKI
(State Bank of Uzberkistan)
So'm System

1992 "Arms" Issue

1 So'm
1 So'm

P-61
a(1) a(2)

3 So'm
3 So'm

P-62

5 So'm
5 So'm

P-63

10 So'm
10 So'm

P-64

25 So'm
25 So'm

P-65

50 So'm
50 So'm

P-66

100 So'm
100 So'm

P-67

200 So'm
200 So'm

P-68

500 So'm
500 So'm

P-69
a b

1.000 So'm
1.000 So'm

P-70
a b

5.000 So'm
5.000 So'm

P-71
a b

10.000 So'm
10.000 So'm

P-72
a b c

 

 

 

 

 

 


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI
(Central Bank of the Republic of Uzberkistan)

1994-2019 Issue

1 So'm
1 So'm

P-73

3 So'm
3 So'm

P-74

5 So'm
5 So'm

P-75

10 So'm
10 So'm

P-76

25 So'm
25 So'm

P-77

50 So'm
50 So'm

P-78

100 So'm
100 So'm

P-79

200 So'm
200 So'm

P-80

500 So'm
500 So'm

P-81

1.000 So'm
1.000 So'm

P-82

5.000 So'm
5.000 So'm

P-83

10.000 So'm

P-84

50.000 So'm

P-85

100.000 So'm

P-NEW

 

 

 
BACK TO UZBEKISTAN BACK TO ASIA BACK TO INDEX