34

TONGA

Value

10 Pa'anga

Issued by

Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga / National Reserve Bank of Tonga

Date

ND (1995)

Printer

Thomas de la Rue, London


 King Siaosi (George) Taufa'ahau IV Tupou

 Royal Palace, Nuku'Alofa

34a

signatures: Baron Vaea von Houma & J. C. Cocker


34b

signatures: Prince Ulukalala & K. T. Fakafanua


34c

signatures: Prince Ulukalala & S. 'Utoikamanu


BACK TO TONGA BACK TO AUSTRALIA & OCEANIA BACK TO INDEX