DENMARK
Nationalbanken i Kjøbenhavn & Danmarks NationalbankCONTENT

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN
A53 - A57 1819 "Rigsbankdaler" Issue
A58 - A59 1835-1851 "Rigsbankdaler" Issue
A62 - A63 1863-1874 "Rigsdaler" Issue
A81 - A84 1875-1907 "Krone" Issue
1 - 2 1891-1903 "Krone" Issue
6 - 9 1904-1911 Issue
10 - 12 1914-1921 Issue
20 - 24 1910-1929 Issue
25 - 29 1930-1936 Issue
DANMARKS NATIONALBANK
30 - 34 1937-1946 Issue
35 - 41 1944-1962 Issue
42 - 47 1950-1970 Issue
48 - 53 1972 / 1972-1998 "Animals on Back" Issue
54 1972A / 1994-1998 Issue
55 - 59 1997-2003 Issue
60 - 64 2004-2008 Issue
65 - 69 2009-2016 "Bridges" Issue


                  


NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN
Rigsbankdaler System

1819 Issue

1 Rigsbankdaler
1 Rigsbankdaler

P-A53

5 Rigsbankdaler
5 Rigsbankdaler

P-A54

100 Rigsbankdaler

P-A57

 

 

 

 

 

1835-1851 Issue

5 Rigsbankdaler
5 Rigsbankdaler

P-A58

20 Rigsbankdaler
20 Rigsbankdaler

P-A59

 

 

 

 

 

 


Rigsdaler System

1863-1874 Issue

5 Rigsdaler
5 Rigsdaler

P-A62
a
b1872 b1873 b1874

10 Rigsdaler
10 Rigsdaler

P-A63
a ar
b1872 b1873 b1874

 

 

 

 

 

 


Krone System

1875-1907 Issue

10 Kroner
10 Kroner

P-A81

500 Kroner
500 Kroner

P-A84
1875 1889 1903 1907

 

 

 

 

 

 

 

1891-1903 Issue

5 Kroner
5 Kroner

P-1

10 Kroner
10 Kroner

P-2

 

 

 

 

 

 

 

1904-1911 Issue

5 Kroner
5 Kroner

P-6
a b c d e f g h i

10 Kroner
10 Kroner

P-7
a b c d e f g h i j k l

50 Kroner

P-8
a1904 a1905 a1907

100 Kroner

P-9
1905 1907 1908 1910

 

 

 

1914-1921 Issue

1 Krone
1 Krone

P-10
a b

1 Krone
1 Krone

P-11

1 Krone
1 Krone

P-12
a b c d e f g h

 

 

 

 

 

1910-1929 Issue

5 Kroner
5 Kroner

P-20
a b c d e f g h
i(1) i(2)
j k l m n o p q

10 Kroner
10 Kroner

P-21
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab

50 Kroner
50 Kroner

P-22
a b c d e f g h

 

100 Kroner
100 Kroner

P-23
a b c d e f g h i j

500 Kroner
500 Kroner

P-24
a b c d e

 

1930-1936 Issue

5 Kroner
5 Kroner

P-25
a b c d e f g h i

10 Kroner
10 Kroner

P-26
a b c d e f g h i j k l m n

50 Kroner
50 Kroner

P-27
a b c d

100 Kroner
100 Kroner

P-28
a b c d

500 Kroner
500 Kroner

P-29


DANMARKS NATIONALBANK

1937-1946 Issue

5 Kroner
5 Kroner

P-30
a b c d e f
g(1) g(2)
h(1) h(2)
i j k

10 Kroner
10 Kroner

P-31
a b c d e f g h i j k l m n
o(1) o(2) o(3)
p(1) p(2)
q

50 Kroner
50 Kroner

P-32
a
b(1) b(2)
c(1) c(2)
d(1) d(2)
e

100 Kroner
100 Kroner

P-33
a b
c(1) c(2)
d

500 Kroner
500 Kroner

P-34
a b

 

1944-1962 Issue

5 Kroner
5 Kroner

P-35
a(1) a(2)
b c d e
f(1) f(2)
g(1) g(2)

10 Kroner
10 Kroner

P-36
a(1) a(2) a(3) a(4) a(5) a(6) a(7) a(8)

10 Kroner
10 Kroner

P-37
a(1) a(2)
b c d
e(1) e(2)
f(1) f(2)
g

50 Kroner
50 Kroner

P-38
a b c d e f g h i j k

100 Kroner
100 Kroner

P-39
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u

500 Kroner
500 Kroner

P-41
a b c d e f g h i j k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950-1970 Issue

5 Kroner
5 Kroner

P-42
a b c d e f g h i j k l m
n1958 n1959
o p
q(1) q(2)
r
r1950-0J

10 Kroner
10 Kroner

P-43
a b c d e f g r
 

10 Kroner
10 Kroner

P-44
a b c
d1954 d1955
e f g h i
j1956 j1957
k l m n
o1958 o 1959
p1959 p1960
q1961 q1962

r
s1963 s1964
t
u1965 u1966 u1967
v w x y z
aa1970(1) aa1970(2)
aa1971
ab
ac1972 ac1973
ad ae af
r1962-0J r1968-0J
r1966-0J r1970-0J

50 Kroner
50 Kroner

P-45
a b c d e
f1961 f1962
g h i j k l m
r1960-0J
r1966-0J(1) r1966-0J(2)

r1970-0J

100 Kroner
100 Kroner

P-46
a b c d e
f(1) f(2)
r1961-0J r1965-0J
r1970-0J

500 Kroner
500 Kroner

P-47
a b c d r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 / 1972-1998 "Animals on Back" Issue

10 Kroner
10 Kroner

P-48
aA1 aA2
b c d e
fA9 fB0
g(1) g(2) g(3)
h(1) h(2)

20 Kroner
20 Kroner

P-49
a(1) a(2)
b
c(1) c(2) c(3)
d(1) d(2)
e f
g(1) g(2)
h

50 Kroner
50 Kroner

P-50
a b c d e f g h i
j(1) j(2)
k l m n o

100 Kroner
100 Kroner

P-51
a b c d e f g h i j k l m n o p q
r(1) r(2)
s t u v w

500 Kroner
500 Kroner

P-52
a b c d

1.000 Kroner
1.000 Kroner

P-53
a b c d e f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972A / 1994-1998 Issue

100 Kroner
100 Kroner

P-54
a b c d e f g h i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997-2003 Issue

50 Kroner
50 Kroner

P-55
a b c d e f

100 Kroner
100 Kroner

P-56
a(1) a(2)
b c d e

200 Kroner
200 Kroner

P-57
a b

500 Kroner
500 Kroner

P-58
a b c d e f

1.000 Kroner
1.000 Kroner

P-59
a b

 

2004-2008 Issue

50 Kroner
50 Kroner

P-60
a b c
d(1) d(2)
e f

100 Kroner
100 Kroner

P-61
a(1) a(2)
b c d e
f(1) f(2)
g h i j

200 Kroner
200 Kroner

P-62
a(1) a(2)
b
c(1) c(2)
d(1) d(2)
e
f(1) f(2) f(3)
g

500 Kroner
500 Kroner

P-63
a b c d e

1.000 Kroner
1.000 Kroner

P-64
a b c d

 

2009-2016 "Bridges" Issue

50 Kroner
50 Kroner

P-65
a(1) a(2)
b c d e

f(1) f(2) f(3) f(4)
g
2016

100 Kroner
100 Kroner

P-66
a b c
2015

200 Kroner
200 Kroner

P-67
a b c d
2015(1) 2015(2) 2015(3)
[e]

500 Kroner
500 Kroner

P-68
a
b(1) b(2)

c d
2016

1.000 Kroner
1.000 Kroner

P-69
a b

 
BACK TO DENMARK BACK TO EUROPE BACK TO INDEX