FINLAND - Storfurstendömet Finlands Wäxel-Depositions och Låne-BankCONTENT

GRAND DUCHY OF FINLAND
        STORFURSTENDÖMET FINLANDS WÄXEL- LÅNE- OCH DEPOSITINS CONTOR
A13 - A15 1812-1818 Issue
        STORFURSTENDÖMET FINLANDS WÄXEL-DEPOSITIONS OCH LÅNE-BANK
A16 - A17 1818-1820 Issue
A23 1818-1820 "Helsingfors" Issue
A25 - A28 1822-1840 "Assignates" Issue

 


STORFURSTENDÖMET FINLANDS WÄXEL- LÅNE OCH DEPOSITIONS CONTOR
(GRAND DUCHY OF FINLAND's DRAFT, LOAN AND DEPOSIT OFFICE)
Kopek System

1812-1818 Issue

20 Kopeks
20 Kopek

P-A13

50 Kopeks

P-A14

75 Kopeks

P-A15

 

 

 

 


STORFURSTENDÖMET FINLANDS WÄXEL-DEPOSITIONS OCH LÅNE-BANK
(GRAND DUCHY OF FINLAND's DRAFT DEPOSIT AND LOAN BANK)

1818-1820 Issue

20 Kopeks

P-A16

50 Kopeks

P-A17

 

 

 

 

 

 

 

1818-1820 "Helsingfors" Issue

4 Rubel

P-A23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1822-1840 "Assignates" Issue

20 Kopeks

P-A24

50 Kopeks
50 Kopek

P-A25

75 Kopeks

P-A26

1 Rubel
1 Ruble

P-A27

2 Rubel

P-A28
 a1823 a1824
b c


BACK TO FINLAND

BACK TO EUROPE

BACK TO INDEX