FX NL

SOVIET UNION

Value

50 Kopeek

Issued by

Bank Vneshne-Economitcheskoy Deyatel'nosti SSR (Bank for Foreign Economy of the USSR)

Date

1989


 Monogram of "Vneshekonombank"

 
FX NL(1)

signatures:


FX NL(2)

signatures:


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX