FX NL

SOVIET UNION

Value

2 Rublya

Issued by

Bank Vneshne-Economitcheskoy Deyatel'nosti SSR (Bank for Foreign Economy of the USSR)

Date

1989


 

 

BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX