FX80

SOVIET UNION

Value

1 Kopeyka

Issued by

Gosudarstvenniy Bank (GOSBANK, State Bank)

Date

1961


 

 
FX80(1)

signatures: Sveshnikov & Trubenkov

for use on ships, planes and trains
text on bottom:


FX80(2)

signatures: Sveshnikov & Nosko

for use on ships, planes and trains


FX80(3)

signatures: Sveshnikov & Nosko

for use on cruise ships
text on bottom:


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX