FX84

SOVIET UNION

Value

50 Kopeek

Issued by

Gosudarstvenniy Bank (GOSBANK, State Bank)

Date

1961


 

 
FX84(1)

signatures: Sveshnikov & Trubenkov

for use on ships, planes and trains
text on bottom:


FX84(2)

signatures: Sveshnikov & Nosko

for use on ships, planes and trains
text on bottom:


FX84(3)

signatures: Sveshnikov & Nosko

for use on cruise ships
text on bottom:


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX