FX91

SOVIET UNION

Value

2 Kopeyki

Issued by

Bank dlya Vneshney Torgovli SSSR (Bank for Foreign Trade of the USSR)

Date

1967-1975

Series

A


 Monogram of "Vneshtorgbank"

 
FX91

1967


FX91

1970


FX91

1972


 

FX91

1974
signatures: Makeev & Kolashin


 

FX91

1974
signatures: Makeev & Tatirov


FX91

1975


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX