FX96

SOVIET UNION

Value

2 Kopeyki

Issued by

Bank dlya Vneshney Torgovli SSSR (Bank for Foreign Trade of the USSR)

Date

1967-1976

Remark

for use of seamen
text on bottom:


 Monogram of "Vneshtorgbank"

 
FX96

1967


FX96

1970


FX96

1972


 

FX96

1974


 

FX96

1976


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX