FX147

SOVIET UNION

Value

2 Kopeyki

Issued by

Bank dlya Vneshney Torgovli SSSR (Bank for Foreign Trade of the USSR) - VNESHTORGBANK

Date

1965-1980


 Monogram of "Vneshtorgbank"

 
FX147a

1965


FX147b

1970


FX147c

1973, 1975, 1976 & 1977


FX147c

1973, 1975, 1976 & 1977


FX147d

1979 & 1980


FX147d

1979 & 1980


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX